Meer inligting oor die graad 12 Thinking Tools Ontwikkelingsprogram en Studietegniek

kursus

HOE WERK DIE KURSUS?

 • Nadat jy op die Marvelous Minds webwerf ingeskryf het, ontvang jy die kursusmateriaal wat tydens die aanlyn interaktiewe (jy neem deel) video-gesprekke bespreek word.
 • Jy kry toegang tot 'n Whatsapp groep waar ek en ander onderwysers vrae beantwoord, hulp Verleen en die regte rigting aandui.
 • Na sessie 1 (video 1) begin julle aan die werk te spring en stuur eers julle werk vir my en daarna op die graad se Whatsapp groep. Jou kind kry persoonlike aandag.
 • Alle vakke word gedek, insluitend leervakke en tale waar jou kind onder andere leer hoe om 'n opstel tot 80+% te skryf en 'n begripstoets met begrip te beantwoord.
 • Die kursus werk vir alle kurrikula, byvoorbeeld CAPS, IEC, Cambridge.
 • Ons opvoedkundige benadering is: "Leer wat tot eie insigte lei lewer beter akademiese prestasies as die huidige stelsel waar handboeke se insigte tot vervelens toe oor en oor gememoriseer moet word". Die keuse is joune.

Wat maak die kursus uniek behalwe dat jou kind leer om krities te dink?

Gratis

Thinking Tools

Wiskunde ekstraklas

Graad 4 tot 12

 • Dagboek dit NOU: Die graad 12s se wiskunde ekstraklasse wat lewendig met Zoom gedoen word, is Woensdae middae van Dinsdae 17:00 tot 18:00 Word soms saam met graad 11 aangebied en soms elke alternatiwe week. Elke klas word opgeneem en kan van die daaropvolgende week oor en oor aanlyn gekyk word.
 • Wiskunde Geletterdheids ekstraklasse is Dinsdae 17:00 tot 18:00 .
 • Nadat jy op die Marvelous Minds webwerf ingeskryf het, ontvang jy die kursusmateriaal wat tydens die aanlyn interaktiewe (jy neem deel) video-gesprekke bespreek word.
 • Jy kry toegang tot die Marvelous Minds Klub Whatsapp-groep waar ek en ander onderwysers vrae beantwoord, hulp verleen en die regte rigting aandui.
 • Na sessie 1 (video 1) begin julle aan die werk te spring en stuur eers julle werk vir my en daarna op die graad se Whatsapp groep. Jou kind kry persoonlike aandag.
 • Alle vakke word gedek, insluitend leervakke en tale waar jou kind onder andere leer hoe om 'n opstel tot 80+% te skryf en 'n begripstoets met begrip te beantwoord,
 • My kind het disleksie, sal Thinking Tools werk? Kliek HIER om uit te vind oor die navorsing en hulp.
 • Kliek HIER om uit te vind waarom kinders met ADHD deur Thinking Tools bevorder word.

Ons opvoedkundige benadering is: "Leer wat tot eie insigte lei, lewer beter akademiese prestasies as die huidige stelsel waar handboeke se insigte tot vervelens toe oor en oor gememoriseer moet word". Die keuse is joune.

Om nou dadelik aan te sluit by die Marvelous Minds se leer- en ondersteuningsklub, kliek hieronder.

Ek kon nog nie 'n graad 12 groep bymekaar kry om ''n Thinking Tools kursus te vervaardig nie. My plan B is om die graad 11 Thinking Tools kursus vir jou as alternatief te bied.

Indien ek 'n graad 12 kursus sou doen, sou die uitkoms dieselfde gewees het behalwe die wiskunde. Aan die einde van graad 12 skryf jou kind buitendien oor al die graad 11 werk ook en dit word nie weer in graad 12 gedek nie. Die wiskunde matriekjaar begin dus eintlik by graad 11 en daar kan met sekerheid gesê word dat daar leemtes in jou kind se kennis gaan wees.

Daar is reeds 'n stel graad 11 wiskunde ekstraklasse beskikbaar. Die ekstraklasse sal net oor graad 12 werk gaan. Dit is Zoom-sessies waarvoor ons datums en tye sal

vasmaak.

Waarom het jou kind 'n Thinking Tools kursus nodig?

Daar is 'n groot agterstand in kinders se wiskunde wat nie ingehaal kan word deur dieselfde stelsel wat die agterstand geskep het nie. Die redes vir die agterstand is die oorywerige fokus van die sisteem op assessering en dat onderwysers totaal oorlaai word met administrasie. Al sou dit vandag verander, sal dit dekades neem om op te vang. Intussen moet jou kind leer om wiskundig te dink en kreatief in alle vakke te redeneer,

Ekstraklasse wat stappe en resepte onderrig kon na al die jare nie 'n verandering te weeg bring nie.

Thinking Tools het 'n unieke wiskundebenadering. Eerstens sien ons die ontwikkeling van jou kind se selfvertroue en wiskundige vaardighede as een proses waar ons jou kind bemagtig om kwantitatief, proposioneel en ruimtelik laat dink.

ierdie is Thinking Tools se beleid oor kinders se SELFBEELD.

Is jou kind se wiskunde selfbeeld goed?

Hier is n voorbeeld hoe julle jou kind se ingebore Thinking Tools gaan ontdek.

Waarom word kinders se potensiaal nie ontwikkel nie?

Sedert die Gutenburg boekdrukkuns (1400 nC) was alle kennis op aarde reeds te veel vir die brein om te ken en te onthou. In 1945 is agtergekom dat die boeke in biblioteke elke 16 jaar verdubbel. Die huidige beskikbare data benodig 67 miljoen iPhones om dit te kan stoor. Jou kind se brein het nie die vermoë of kapasiteit om die inligting van slegs een handboek te absorbeer en te memoriseer nie. Om dit te oorkom maak leerders opsomming. Die grootste nadeel van opsommings is dat kinders woorde neerskryf

sonder dat die brein nuwe konneksies maak. Daarom word die inligting in die korttermyngeheue gestoor en moet dit vir elke eksamen oor en oor geleer word. Omdat Thinking Tools die brein in staat stel om inligting te groepeer, te klassifiseer en te kombineer word nuwe breinbane gevorm en die ‘nuwe kennis’ word in die langtermyngeheue gestoor en vir baie lank onthou.

 

Die sukses van Thinking Tools bereik is gebaseer op die LEARNING PIT KONSEP.

Hoe werk die Learning pit konsep? 

Elke tema word begin met basiese kennis waaroor jou kind wel beskik. Daarna word jou kind met vrae en dieper in die tema ingetrek. Om uit hierdie learning pit te kom moet die brein inligting groepeer, klassifiseer en kombineer. So word nuwe konneksies en breinbane gevorm wat weer in ander situasies gebruikkan word. Hierdie nuwe insigte word in die langtermyngeheue gestoor en vir baie lank onthou. Dit is die rede waarom jou kind baie minder tyd aan hersiening gaan spandeer.

Lees HIER en HIER meer oor die learning pit.

Wat is die waarheid oor die brein?

Die brein is 'n groter-maker. As die brein 'n woord, byvoorbeeld, 'boom' hoor, begin die brein onmiddellik verbindings te maak en konnekteer dit aan ander konsepte soos blare, wortels, skaduwee, water, reën , teerpad, vakansie, ens.

Die probleem is dat jou kind deur opsommings en studiemetodes geleer word die werk kleiner en minder te maak terwyl die eksamen vereis dat die brein inligting moet uitbrei vir meer punte – KRISIS!

Is dit regverdig om van die brein wat opsommings-fiks is te verwag om tydens die eksamen groter te kan maak? Dit is soos om 'n atleet voor te berei vir 'n 100 meter wedloop en dan die dag van die kompetisie van die atleet te verwag om oor 'n dwarslat te spring.

Kinders word gekroek en daarom hou hulle nie van leer nie.

Omdat alles minder gemaak word, kan eksamenresultate wat op hierdie metode berus nooit die brein se volle potensiaal weerspieël nie.

Die grootste rede waarom kinders swak doen is omdat die brein misverstaan word. Die brein is 'n groter maker daarom werk studiemetodes werk teen die bedrading van die brein. Hier is hoe dit regtig WERK.

Hoe gouer jou kind met Thinking Tools kursus begin hoe beter!

Ons kinders se agterstand is groter as wat algemeen besef word en skole is nie in staat om dit in te haal nie. Omdat ons kinders nie dinkfiks is nie gaan hulle kinders meer en meer agter raak. Daarom moet jou kind so gou as moontlik begin om DINK-ure op te bou.

Die groot voordeel is dat die brein het ingebore Thinking Tools het. Dit is waarom iou kind in die algemene lewe inligting in logiese kategorieë te klassifiseer, oorsaak en gevolg kan bepaal, vergelyk volgorde en patrone kan ontdek. Ons gebruik dieselfde Thinking Tools om jou kind al die vakke te laat leer en wiskunde te bedink eerder as om net stappe te volg.

Die Thinking Tools kursus rus jou kind (en vir jou) toe met Thinking Tools wat jou kind in staat stel eienaarskap van sy of haar eie denke te neem.

Daarom sal jou kind self 'n tema of 'n som kan ontleed. Gedurende die dinkproses begin jou kind self verwantskappe en patrone te ontdek. Hierdie AHA of insig word dan word deel van jou kind se langtermyngeheue en word nooit vergeet nie.

Jou kind se leerwerk en vordering word onmiddelik sigbaar. Dit verbeter die verhouding tussen jou en jou kind wat meehelp dat punte styg.

Dit is waarom ek jou kind met wiskunde en wiskunde geletterdheid wil bystaan tot by graad 12


Thinking Tools en wiskunde

Navorsing het getoon dat wiskunde met 'n tapisserie vergelyk kan word. Wanneer net op die netjiese voorkanstappe en resepte gefokus word, dit die vak meer huishoudkunde as wiskunde.

Thinking Tools fokus op die agterkant waar werklike wiskunde is. Die doel is om jou kind te bemagtig om die los drade sinvol te knoop. Elke tipe som het 'n tapisserie-agterkant, selfs vermenigvuldiging het 'n tapisserie agterkant waarvan die voorkant tradisioneel uitgeput word met herhalings sonder werklike wiskundige insigte.


Een van ons mees unieke (en maklik om te gebruik) ontdekkings om kinders se wiskunde selfvertroue te bou, is die konsep van loodsgeut (PILOT CHUTE). Met hierdie analogie, bemagtig ons om jou kind om eerstens te verstaan waaroor die som gaan, dan die bewerkings te identifiseer, slaggate vooraf raak te sien en die metode bepaal wat die oplossing en finale antwoord sal verskaf.


Thinking Tools-onderwysers vergelyk ook die leer van wiskunde met leer hoe om fiets te ry. Daar is geen handleiding om te leer hoe om fiets te ry nie. Die kind moet op die fiets klim en in 'n veilige omgewing die gepaardgaande mislukkings en suksesse ervaar. Die onderwyser kan nie leer om namens die kind fiets te ry nie. Net so met valskermspring.

Thinking Tool-onderwysers gebruik die verskillende Think Tools op so 'n manier dat dit jou kind in staat stel om die werklike wiskunde te ontdek wat visuele ruimtelike verhoudings, berekeningspatrone, logiese redenering, opeenvolgende vraagstelling, analogie-redenering, vergelykende redenering, abduktiewe (met jou beste skoot) redenering insluit.


Graad 11 wiskunde terugvoer van kinders


Kan jy dit bekostig dat jou kind sonder Thinking Tools voortgaan?

Om aan te sluit, kliek hieronder om op die Marvelous Minds webwerf in te skryf.

Na jy geregistreer het kan jy na die hele kursus kyk voor jy inskryf.

Nadat jy ingeskryf het, kliek hieronder om Cas te Whatsapp met jou naam en jou kind se naam, graad en skool en laaste rapport.

Nadat jy ingeskryf het druk jy die dokumente uit en sluit aan by 'n WhatsApp groep waar jy hulp en ondersteuning kry. Alles vir R150 per maand.


Hier is riglyne wat jou mooi wys hoe om te registreer

Hier is riglyne wat jou mooi wys die beste uit die kursus te kry

Open chat
Send a message to learn how Thinking Tools can benefit you.