Thinking Tools opleidingsessies vir Tersiêre studente


3 x 2-uur sessies vir tersiêre studente word op 'n ad hoc basis geskeduleer . Ek benodig 'n groep van ten minste 5 studente, ongeag hul studierigtinging of jaar van studie.


Die koste per sessie is R200.


Wat behels die kursus?


  • Ontdek jou ingebore Thinking Tools en die moederskip van alle denke.
  • Hoe om jou Thinking Tools te gebruik om kennis en insig te ontdek en probleme op te los.
  • Bemeester enige vak in enige jaar van studie.

Die kursus word lewendig aanlyn gedoen met Zoom.


Ons Waarborg: Wanneer jy Thinking Tools gebruik, sal jou punte verbeter.


WhatsApp my by 0832592857.


WhatsApp Cas Olivier met die name van die Studentegroep


Open chat
Send a message to learn how Thinking Tools can benefit you.