Mamma/Juffrou Graad RR tot 3 Leer Dink, Leer Lees en Leer Somme Doen die Thinking Tools Manier

Word Bemagtig Om Jou Kinders Se Volle Potensiaal Te Ontwikkel Van Babajare Af!

Hierdie is die ideale kursus wat tuisskool mammas bemagtig om hulle kinders se volle potensiaal te ontwikkel. Ook vir mammas wat wil verseker dat hulle kinders skoolgereed is en veilig tot by graad 4 wil help.

Die doel van die kursus is om jou stap vir stap en jaar vir jaar van babajare tot verby die grondslagfase te vat. Jy gaan van die begin af op 'n WhatsApp groep wees waar jy kan vrae vra en jou eie ervarings kan deel.

Wat die kursus uniek maak

Wat hierdie kursus uniek maak is dat ons nie in grade dink nie. Ons dink op 'n ontwikkelingslyn van geboorte af. Jy gaan leer dat jou kind met Thinking Tools gebore is en dat hulle reeds binne 'n week na geboorte sigbaar is en verder ontwikkel kan word. 'n Mens moet net weet hoe en waarvoor om te kyk. Jy gaan gewys word hoe om 'n balans tussen jou kind se kognitiewe (verstandelike), sosiale en emosionele vaardighede te verseker.

Hierdie kursus bemagting ouers/grootouers/voogde om hul kinders deur 'n verskeidenheid beplande aktiwiteite skoolgereed te maak en deur graad 1, 2 en 3 jou kind te leer dink, beter en met begip te leer lees en somme op verskillende moeilikheidsgrade te doen.

Daarom word die kursus beskryf as die opvoedingshandleiding waarsonder jou kind gebore is. 😊

Wat jy van die kursus kan verwag

Die kursus skop af met 'n Zoom-gesprek met die arbeidsterapeut Frances Joubert wat praat oor:

 • Die fondasie vaardighede en bou blokke van al die ontwikkelingsareas asook die mylpale waaraan dit gemeet word.
 • Tekens van nie-skoolgereed en die risiko-faktore daaraan verbonde.
 • Hoe om skoolgereedheid aan te moedig in elke ontwikkelingsarea.

Hierdie is die terugvoer van een van die juffrouens wat die webinaar bygewoon het:

Om te sê dit was baie insiggewend, is 'n understatement. Ek het baie baat daarby gevind. Dit was wonderlik! Dankie vir die geleentheid. Dit maak ñ mens net honger vir nóg sulke geleenthede om te leer!


Graad R skoolgereedheid aktiwiteite


Thinking Tools Interaktiewe Video Sessies op die Marvelous Minds Platform


 • Graad RR tot 3 - Leer dink
 • Graad RR tot 3 - Leer lees
 • Graad RR tot 3 - Leer somme
 • Graad RR tot 3 - Leer Engels Lees

Alle kursusmateriaal is aanlyn beskikbaar:

 • Leer dink kursusmateriaal
 • Leer lees kursusmateriaal
 • Wiskunde, die Thinking Tools manier

Ons Instrukteurs

Frances Joubert (Arbeidsterapeut) en Ruandi Theron (Graad R onderwyseres van MOUNTAIN CAMBRIDGE SCHOOL) werk as 'n span saam in die klas.

Ruandi dink altyd buite die boks en deel klomp skoolgereedheids-aktiwiteite met ons in hierdie kursus.

Bonusse

'n Engelse LEARN TO READ AND WRITE sessie wat deel is van die Foundation Phase Engelse onderwyser kursus is ingesluit as 'n gratis bonus by die kursus.

Omdat Afrikaans net 17 Klanke het en Engels 44 Klanke en dit is nodig dat jou kind 'n goeie Engelse leerlees grondslag sal kry. Daar is ook advies oor ander leer lees kursusse.

Die kursus is geregistreer by SACE en jy as jy n onderwyser is verdien jy 30 CPTD punte.

'n Thinking Tools SERTIFIKAAT

Daar is opvolgsessies met Frances die arbeidsterapeut in die pyplyn oor onder andere sensoriese sensitiwiteit en linkshandigheid. Frances in ons bystands en remediërings-terapeut wat gaan help van geboorte tot graad 12. Hier is haar FACEBOOK bladsy.

Opvolgsessies deur Ruandi Theron (Graad R onderwyseres)

Jou Belegging In Jou Kind Se Toekoms

Vir slegs R700 kry jy toegang tot die volledige kursus, kursus dokumente aanlyn en toekomstige opvolgsessies op die Marvelous Minds Platform.

Die volgende betaalplanne is beskikbaar:

Eenmalige betakling van R700 of,

Twee paaiemente van R350 of,

Drie paaiemente van R233

Het jy die kursus nodig?

Indien hy NEE op die meeste van die vrae antwoord, het jy beslis die kursus nodig.

Vrae as jou kind in graad RR en veral graad R is:

 1. Kan jou kind haarself of homself korrek op 'n stoel posisioneer vir skryf?
 2. Kan jou kind met 'n potlood 'n streep trek en van rigting verander sonder om die potlood op te tel?
 3. Kan jou kind 3 opdragte na mekaar korrek uitvoer?
 4. Kan jou kind die woord TAMATIE se lekkergrepe klank en klap?
 5. Kan jou kind sig-sag (Z) oor die hele bladsy trek?
 6. Kan jou kind op foto's vir jou aandui wat is: BAIE, MEER, MINDER, MIN, NIKS?
 7. Kan jou kind doppies in groepe van 2 en 5 groepeer?
 8. Kan jou kind 4 doppies in twee ewe veel groepe verdeel?
 9. Kan jou kind 6 doppies in twee ewe veel groepe verdeel?


Vrae as jou kind in graad 1 is:

 1. Vergeet jou kind hoe om sekere woorde te spel?
 2. Sukkel jou kind oor die algemeen met spelling.
 3. Kan jou kind 'n sin lees as jy die woorde se orde omruil?
 4. Kan jou kind vlot lees?
 5. Kan jou kind 'n sirkel teken en in helftes en kwarte verdeel?
 6. Kan jou kind 'n reghoek teken en dan in helftes en kwarte verdeel?
 7. Kan jou kind in 5s terug tel van 45 af?
 8. Kan jou kind 'n kortpad ontwikkel om 12 by 13 te tel, byvoorbeeld 10 + 10 = 20 en 2 + 3 = 5, DUS 20 + 5 = 25?


Vrae as jou kind in graad 2 is:

 1. Lees jou kind vlot en met intonasie of lees jou kind stotterend?
 2. Kan jou kind spel omdat jou kind weet hoe werk woordfamilies of leer jou kind individuele spelwoorde tot vervelens toe?
 3. Sukkel jou kind met tafels?
 4. Kan jou kind die getallelyn gebruik om op te tel en af te trek?
 5. Kan jou kind voorwerpe tel en die data in groepe van 5 voorstel, byvoorbeeld 11111 plus nog 11111, ensovoorts?
 6. Kan jou kind kort paaie uitwerk met optel, byvoorbeeld
 7. Kan jou kind kort paaie uitwerk met vermenigvuldiging, byvoorbeeld 12 x 6 = 10 x 6 = 60 PLUS 2 x 6 = 12 gee 'n TOTAAL van 72.Vrae as jou kind in graad 3 is:

 1. Kan jou kind maklik woorde vir 'n paragraaf uitdink?
 2. Sukkel jou kind met spelling?
 3. Sukkel jou kind om te lees met begrip, byvoorbeeld om n begripstoets te doen.
 4. Kan jou kind 'n storie lees en oorvertel?
 5. Kan jou kind vir jou verduidelik (met hulpvrae van jou) dat deel en aftrek dieselfde begrip is, byvoorbeeld: 9/3 = 3 want 3 kan 3 keer van 9 afgetrek word?
 6. Kan jou kind getalkombinasies vinning optel, byvoorbeeld 6 + 4 = 10 en 7 + 3 = 10?
 7. Weet jou kind dat breuke en persentasies dieselfde konsep is.
 8.  Kan jou kind 'n som interpreteer en doen en insig hê oor watter tipe som dit nou eintlik is of is jou kind altyd verdwaal oor watter som dit is en hoe die som aangepak moet word.
 9. Kan jou kind tyd op 'n horlosie lees?
 10. Kan jou kind tyd van analoog na digitaal oorskakel
 11. Raak jou kind deurmekaar met voor en oor op die horlosie?
 12. Kan jou kind self 'n woordsom uitdink en die antwoord kry?

Thinking Tools en wiskunde

Thinking Tools het unieke wiskundebenaderings. Eerstens sien ons die ontwikkeling van jou kind se selfvertroue en wiskundige vaardighede as een proses. Hierdie is Thinking Tools se beleid oor kinders se SELFBEELD.

Hoe lyk jou kind se wiskunde selfbeeld?

Navorsing het getoon dat wiskunde met 'n tapisserie vergelyk kan word. Die skole fokus op die netjiese voorkanstappe en resepte. Dit maak die vak meer huishoudkunde as wiskunde.

Thinking Tools fokus op die agterkant waar werklike wiskunde is. Die doel is om jou kind te bemagtig om die los drade sinvol te knoop. Elke tipe som het 'n tapisserie-agterkant, selfs vermenigvuldiging het 'n tapisserie agterkant waarvan die voorkant tradisioneel uitgeput word met herhalings sonder werklike wiskundige insigte.


Een van ons mees unieke (en maklik om te gebruik) ontdekkings om kinders se wiskunde selfvertroue te bou, is die konsep van loodsgeut (PILOT CHUTE). Hierdie analogie, bemagtig ons om jou kind in staat te stel om eerstens te verstaan waaroor die som gaan, dan die bewerkings te lys, slaggate vooraf raak te sien en die metode bepaal wat die oplossing en finale antwoord sal verskaf. Hierdie is n nuwe ontwikkeling en sal tydens webinare bespreek word.


Ek vergelyk ook die leer van wiskunde met leer hoe om fiets te ry. Daar is geen handleiding om te leer hoe om fiets te ry nie. Die kind moet op die fiets klim en in 'n veilige omgewing die gepaardgaande Misluk kings en suksesse ervaar. Die onderwyser kan nie leer om namens die kind fiets te ry nie.

Jy gaan jou kind leer om wiskunde fietse te ry.

Terugvoer oor die kursus

Juffrou Marista Naudé se terugvoer na die mamma juffrou leer DINK Thinking Tools sessie.

Juffrou Rencha le Roux se terugvoer na die leer lees deel van die Mamma Juffrou kursus.

Juffrou Janine Jooste (graad 3) se terugvoer na die leer lees deel van die Mamma Juffrou kursus.

Juffrou Ninka Kok se terugvoer oor die Thinking Tools metode om die begripstoets te doen.

Hoe gouer jy inskryf hoe vinniger gaan die kursus en die bonusse jou help om jou kind te help

Om aan te sluit, kliek hieronder om op die Marvelous Minds webwerf in te skryf.

Na jy geregistreer het kan jy na die hele kursus kyk voor jy inskryf

Nadat jy ingeskryf het, kliek hieronder om Cas te Whatsapp met jou naam en jou kind se naam

Nadat jy ingeskryf het druk jy die dokumente uit en sluit aan by 'n WhatsApp groep waar jy hulp en ondersteuning kry.

Hier is riglyne wat jou mooi wys hoe om te registreer

Open chat
Send a message to learn how Thinking Tools can benefit you.