Wiskunde Easy as Pi - Werkboek Graad 10 - 12

 

Die volgende is alles wat gedek word in die Wiskunde Easy as Pi werksboek (graad 10-12). Die hele boek kan as 'n geheel bestel word of slegs die afdeling waarin jy belangstel.

R20 per hoofstuk of R300 per werksboek (posgeld ingesluit)

Bestellings: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

1. Algebraïese uitdrukkings en bewerkings

a. Algebraïese uitdrukkings en bewerkings
b. Algebraïese uitdrukkings: Die betekenis van alfabetletters
c. Algebraïese uitdrukkings: Terme
d. Vereenvoudiging: Plus (+) en minus (–) van dieselfde alfabetletters
e. Vereenvoudig: Plus (+) en minus (–) van verskillende alfabetletters
f. Vereenvoudiging: Vermenigvuldiging van alfabetletters
g. Vereenvoudiging: Vermenigvuldig alfabetletters en getalle waar ( )’s is
h. Vereenvoudiging: Deel met alfabetletters
i. Vereenvoudig en faktoriseer
j. Vier tipes faktorisering
k. Toepassing

2. Algebraïese vergelykings

a. Liniêre algebraïese vergelykings
b. Kwadratiese algebraïese vergelykings
c. Gelyktydige algebraïese vergelykings
d. Algebraïese vergelykings met breuke
e. Algebraïese vergelykings: Vierkantswortel aan beide kante
f. Algebraïese ongelykhede
g. Algebraïese vergelykings in die alledaagse lewe

3. Rye

4. Reekse

5. Eksponente

a. Vereenvoudig eksponente met 'n plus (+) en minus (–) tussen grondtalle
b. Vermenigvuldig eksponente met dieselfde grondgetal
c. Vermenigvuldig eksponente met verskillende grondgetalle
d. Deel met eksponente
e. Eksponent wette vir vermenigvuldiging en deling
f. Eksponente in algebraïese breuke
g. Eksponente in die alledaagse lewe

6. Funksies

a. Koördinate
b. Koördinate en kwadrante
c. Voltooiing van koördinate
d. Vorm van funksies
e. Reguitlyn funksies
f. Parabool funksies
g. Hiperbool funksies
h. Eksponensiële funksies
i. Derdegraadse funksie
j. Vrae wat op enige funksie toegepas kan word
k. Funksies in die alledaagse lewe

7. Finansies

8. Liniêre programmering

9. Wortelvorme

10. Kwadratiese formule en aard van die wortels

11. Vierkantsvoltooiing

12. Limiete en differensiasie

13. Meetkunde: reguitlyne

a. Die logo konsep
b. Logo 1 : Omwenteling
c. Logo 2: Hoeke op ʼn reguitlyn
d. Logo 3a: Ooreenkomstige hoeke
e. Logo 3b: Ko-binnehoeke
f. Logo 3c: Verwisselende binnehoeke
g. Logo 4: Regoorstaande hoeke
h. Logo 5: Snylyn wat in gelyke dele gesny word deur parallelle lyne, sal ʼn tweede snylyn ook in gelyke dele verdeel

14. Meetkunde: Driehoeke

a. Logo1 : Binnehoeke van ʼn driehoek
b. Logo 2: Buite hoek van ʼn driehoek
c. Logo 3: Kongruensie (≡)
d. Logo 4: Gelykvormigheid
e. Logo :5 Hoeke teenoor gelyke sye
f. Logo :6 Lyn uit middelpunt van een sy parallel aan ʼn tweede sy

15. Meetkunde: Euklidiese (Sirkel)

a. Logo 1: Lyn uit die middelpunt van sirkel loodreg op koord
b. Logo 2: Middelpuntshoek is twee keer so groot soos die omtrekshoek
c. Logo 3: Hoek in halwe sirkel
d. Logo 4: Omtrekshoeke
e. Logo 5: Teenoorstaande hoeke van 'n koordevierhoek
f. Logo 6: Buitehoek hoeke van koordevierhoek
g. Logo 7: Hoek tussen radius en raaklyn
h. Logo 8: Raaklyne vanuit ʼn punt
i. Logo 9: Hoek tussen raaklyn en koord

16. Meetkunde: Veelhoeke

a. Vierhoeke
b. Polinome

17. Meetkunde: Analities

a. Logo van Pythagoras se stelling
b. Die logo’s waar reguitlyne in analitiese meetkunde gebruik word
c. Refleksie, rotasie en translasie logo’s
d. Inklinasie hoek
e. Sirkels
f. Driehoeke

18. Trigonometrie

a. Trigonometrie verhoudings
b. Hoek vereenvoudiging
c. Vereenvoudig trigonometrie berekeninge met 'n sakrekenaar
d. Vereenvoudig trigonometrie berekeninge sonder 'n sakrekenaar
e. Vereenvoudiging van Trigonometriese uitdrukkings
f. Toepassing van trigonometrie reëls in nie-reghoekige driehoeke
g. Bewys dat somme
h. Trigonometrie vergelykings
i. Trigonometrie grafieke (funksies)

19. Statistiek

a. Inleiding tot statistiek: Rou data
b. Ordening van data
c. Sentrale neiging van data
d. Verspreiding van data
e. Grafiese voorstelling van data
f. Interpretasie van statistiese informasie

20. Waarskynlikhede

21. Voor Graad 10 wiskunde

a. Oppervlak, volume, omtrek en buite oppervlak
b. Breuke

Testimonials & Clients

what others say about us...

We Educate, Empower and Transform Lives so that people can be Equipped to become Successful and Happy in their Careers, Personal Lives, Relationships, Family and Finances.

 
 

Thinking Tools

Contact us

Add: Xanadu Nature Estate, Hartbeespoort
Tel: 083 259 2857
Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Top
We use cookies to improve our website. By continuing to use this website, you are giving consent to cookies being used. More details…